Elias Widemann 1652-ben készített rézmetszet
(Fotó: MTI/Reprodukció)

Zrínyi Miklós

„Sors bona nihil aliud”, 
azaz „Jó szerencse, semmi más!”
(Zrínyi Miklós jelmondata)

400 éve, 1620. május 3-án született Zrínyi Miklós, főnemes, költő- író, hadvezér, katonai szakíró, politikus, a korszak magyar politikai életének, valamint a hadtudomány és szépirodalom egyik legjelentősebb alakja. Magyarország önerőből való felszabadulásának elkötelezett híve, az Oszmán Birodalom elleni harcban, komoly hadi sikereket ért el, azonban a bécsi udvar végül veszni hagyta ezeket. Zrínyi bizalma megrendült a Habsburgok iránt, mielőtt felléphetett volna az udvar magatartása ellen, egy vadászaton életét vesztette. Tiszteletére, emlékére készült a kvízjáték.

Helyes megfejtői között értékes könyvjutalmakat sorsolunk ki.
Milyen eredetű (nemzetségű) családból származott?


Hányadik Miklós volt a Zrínyi családban?


Hol született Zrínyi Miklós?


     
Zrínyi Ilona milyen rokonságban állt Zrínyi Miklóssal?


Melyik bánságot vezette 1647-től halálig?


Ki indította az 1663-64 évi eszéki, azaz téli hadjáratot?


Legismertebb politikai röpiratában, Machiavelli hadi tanait alkalmazta hazai viszonyokra, lelkesedéssel ír az állandó magyar hadsereg felállításáról, valamint Magyarország helyzetéről az európai hatalmi térben. Melyik ez a műve?


A Szigeti veszedelem c. verses eposzában kinek állít emléket?


A Szigeti veszedelmet és Torqato Tasso művét: A megszabadított Jeruzsálem c. művét együtt emlegetik. Akadémiai értekezésében ki állította párhuzamban Zrínyi és Tasso epikáját?


Hogyan nevezte szerelmes verseiben múzsáját, első feleségét Draskovich Mária Euzébiát?Rátfalvi Sándor alkotása
Név:
Település:
Megfejtő életkora:
E-mail: