A Trianoni Békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára készült kvízünk, melyből kiderülhet, milyen tudással rendelkezik a Magyarország 20. századi történelmét meghatározó eseményről.1. Mikor írták alá a békeszerződést?


2. Kik között jött létre a békeszerződés?


3. Mit zárt le a békeszerződés?

4. Melyik Versailles-i kastélyban írták alá a békeszerződést?


5. Az antant hatalmak közül melyik ország nem írta alá ezt a szerződést?

6. Ki volt az USA elnöke 1920-ban?

7. Mely államok alkották a Kisantatot?

8. Ki volt a magyar békedelegáció vezetője?


Versailles, 1920. A magyar küldöttség

9. Magyar részről kik voltak az aláírói a békeszerződésnek?


A szerződés magyar aláírói
10. Milyen tisztséget töltött be a békeszerződés aláírása idejében Horthy Miklós?

11. Mi volt a Horthy korszak politikai irányelve a trianoni döntés után?

12. A trianoni döntés következtében hány millió magyar került Magyarország határain kívül?

13. Engedélyeztek-e népszavazást a nagyhatalmak a határok kialakításánál?

14. Ki írta, rendezte a Csonka vágányok című magyar dokumentumfilmet?

15. Ki írta 1922-ben a Nem! Nem! Soha! c. verset?

16. „Nem kell beszélni róla sohasem, /De mindig, mindig gondoljunk reá". Így kezdődik a Trianon c. vers. Ki a költő?

17. Az ötágú síp... - a kisebbségben élő erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai magyarság irodalma szorosan hozzátartozik az egyetemes magyar irodalomhoz. Kitől való a gondolat?