Szövegkiegészítés - 1.


Kecskebéka, jégmadár, fecskefarkú lepke – egy-egy szép élőlény azok közül, amelyekkel országjárás, kirándulás közben találkozhattok. Lássuk, mit tudtok róluk! Egészítsétek ki a leírásokat a megadott szavak felhasználásával!
Búbosbanka
A búbosbanka  érkezik haza Afrika trópusi tájairól. A hazaérkezés után néhány nappal a hímek messzire hangzó "up-up-up" kiáltással hirdetik, hogy területet foglaltak, és várják egy tojó jelentkezését. Ha megérkezik a bóbitás menyasszony, a hím a csőrében tartott  kínálja, majd megmutatja neki azt az odút, amit kinézett a fiókák számára. Aztán újra egy fára száll, elrejtőzik az ágak között, majd tarka  felmeresztve, fejtollait kissé felborzolva, hosszú csőrét maga elé hajtva újra elkiáltja magát: "up-up-up".

A búbosbanka kedveli a tanyák, hodályok környékét, és azokat a legelőket, amelyeken sok az öreg fa. Költőhelyét illetően nem , bármilyen üreg vagy zug megfelel számára. Tojásait minden fészekanyag nélkül, tág szájú faodúba, présházak vagy ólak padlására, tégla- és kőrakás mélyére rakja.

Amikor a búbosbanka  szaladgál, névadó bóbitáját hátrasimítva viseli, de ha felszáll valahová, nyomban felmereszti. Táplálékkeresés közben szaporán bólogatva szalad, közben néha megáll, és hosszú csőrükkel szondázza a talajt maga előtt. Ha nagyobb zsákmány, például egy kövér cserebogárpajor vagy  kerül a csőrébe, lábait megfeszítve igyekszik kihúzni. Ha a „vacsora” nagyon erősen kapaszkodik odalent, csőrével továbbra is fogva körbeszalad, amíg sikerrel nem jár. Amikor már kint van a táplálék, néhányszor jó erősen a földhöz veri, és szárnyaik, lábaik nélkül viszi fiókáiknak.

A tojó április végén, május elején rakja le 5-8, barnás vagy kékeszöld, néha elmosódottan  tojását. Egyedül kotlik, az élelmet a hím hordja számára. A fiókák 16-19 nap alatt kelnek ki. Ha a kicsiket az odúban veszély fenyegeti, aktív védekezésre képesek. Hátulsó felüket a bejáró nyílás felé fordítva, fartőmirigyük termelte folyékony,  váladékukat spriccelik a támadóra. Innen a madár népies neve, . A fiókák kirepülésük után gyorsan önállóak lesznek.

A búbosbankák őszi vonulása  kezdődik, szeptember végére az utolsó példányok is elhagyják Magyarországot.